Vzdělávací program

 

Školní vzdělávací program:

Pro letošní školní rok jsme vytvořili školní vzdělávací program s názvem „Čarování s večerníčkem“. Je vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a vychází z motta naší mateřské školy:

Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odcházíš

Obsah je rozdělen do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí s přirozeného střídání ročních období a zohledňují přírodní a společenské situace s nimi spojené. Při sestavování ŠVP jsme vycházeli z podmínek mateřské školy (věkově smíšená třída, zájem dětí, aktuální situace v životě dětí a obce, ročního období). Snažili jsme se také o zachování záměru působit na děti jako škola rodinného typu a vzdělávací program uskutečňovat především formou her a pestrou nabídkou činností. Cílem našeho působení v oblasti vzdělávací práce není jen určitá suma základních poznatků o životě v blízkém okolí dítěte, ale též vytvoření základních návyků (hygienických, pracovních, sebeobslužných) a dovedností (sociálních a komunikativních). Při všech aktivitách nezapomínáme, že na prvním místě je pohoda dítěte, jeho pocit spokojenosti, volnosti a bezpečí. Každé dítě je bráno jako osobnost, kterou je potřeba rozvíjet. Naší snahou je, aby vzdělávání probíhalo přirozeně na základě motivace.

PODZIM:

Kam patřím: Do školky se těšíme, s radostí tam běžíme, Povídejme si, děti, My jsme jedna rodina, Všichni jsme kamarádi

Já jsem malý podzimníček: Kam se schovávají brouci, Bramborový týden, Povídej mi pohádky,Kamarádi z knížek

Příroda usíná: Zlatý podzim , Kouzlení s dráčky, Co skrývá les – tajemství lesních obyvatel.Překvapení ježka Bodlinky

ZIMA:

Tajemství Vánoc: Hrajeme si na čertíky, aneb Mikuláš v MŠ, Vůně vánočního cukroví, Vůně vánočního jehličí, Vánoční cinkání

Rej sněhových vloček: Veselá  zimní olympiáda, Naše milá zvířátka a ptáčci v zimě, Masopustní rej

Věci kolem nás: Co děláme celý rok a celý den, Čím budu, až vyrostu – povolání, Jdeme cestičkou zdraví, Já jsem malý muzikant

JARO:

Rok v přírodě: První sněženka, Tajemství zrození zvířat, Hody, hody, doprovody, Zasadíme semínko

Jaro je tu v plném proudu: Kudy teče voda, Do přírody na vycházky, Dopravní výchova – cestujeme bezpečně, Slet čarodějnic a čarodějů

Měsíc květin: Květinová louka, Letem, světem, Rodinné pouto, Kytička pro maminku 

LÉTO:

Jedeme do finále: Dětská přání, Knížky plné překvapení , Léto přichází, Zazvoní nám zvoneček

 

 

 


Kontakt

Mateřská školka Točná

K výboru 8 Praha 412, 14300

241 910 508


Tvorba webů zdarma

 

 


Katalog autopůjčoven v ČR, Připojení k internetu, Autopůjčovny, Osobní a nákladní doprava v ČR, Auta s rukou,